Zgoda na przetwarzanie

Zgoda na przetwarzanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu związanym z kontaktem, przez firmę Piotr Gwiazda Firma Handlowo-Usługowa Sprint z siedzibą przy ul. Kijowska 11/85 03-743 Warszawa zwaną Sprintprintserwis.pl. Zgodnie z art. 13 ust. 2 firma informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że: a) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszej zgody, b) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, a także prawo ich poprawiania, c) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację, d) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, e) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W zakresie określonym w pkt. a), e) powyższego oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres: p.gwiazda@sprintprintserwis.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu związanym z kontaktem, przez firmę Piotr Gwiazda Firma Handlowo-Usługowa Sprint z siedzibą przy ul. Kijowska 11/85 03-743 Warszawa zwaną Sprintprintserwis.pl. Zgodnie z art. 13 ust. 2 firma informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że: a) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszej zgody, b) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, a także prawo ich poprawiania, c) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację, d) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, e) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W zakresie określonym w pkt. a), e) powyższego oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres: p.gwiazda@sprintprintserwis.pl

Kontakt

Punt serwisowy

FHU Sprint Piotr Gwiazda
ul. Kolejowa 15/17 01-210 Warszawa
Budynek ELMET

Telefon

501 752 545

Email

p.gwiazda@sprintprintserwis.pl

j
Napisz do nas

Zgoda - Sprawdź więcej